Idrett og trening er betegnet som fysisk aktivitet drevet for å bedre utøverens fysiske og psykiske helse gjennom mosjon og rekreasjon (mosjonsidrett) eller for å oppnå best mulige resultater i øvelser med fast struktur og regelverk (konkurranseidrett).

Dette har vi klærne og utstyret til å kunne oppnå, egnet for både personlig bruk og organisert idrett.